Logo


Openingstijden:

van maandag t/m vrijdag
13.00 uur - 20.00 uur

Adresgegevens:

IVS instituut OGB-Nijman
Burgemeester Drijbersingel 25
8021 DA Zwolle

ivs-ogb@ziggo.nl
www.instituutogb-nijman.nl
T. 038 - 421 46 57

 

begeleidingenwerkwijze.html doelgroepenwerkplekken.html  

BEGELEIDING

Deze begeleiding is gebaseerd op twee "basiselementen". De eerste is uiteraard de onderwijstechnische begeleiding. Dit houdt onder andere in:

1. Dat het huiswerk, dat is opgegeven door de school, wordt gemaakt.
2. Het afwerken van de planner.
3. Het wegwerken van achterstanden.
4. Het vooruit werken naar de toetsen en de training daarvan.

Hierbij wordt uiteraard alles overhoord.

Het tweede basiselement is mentale begeleiding. Hierbij worden vaardigheden geleerd die gebruikt kunnen worden om tot een betere prestatie te komen. De vaardigheden die bij ons instituut terugkomen in de begeleiding zijn: 

- Doelen stellen
- Plannen
- Verkrijgen en behouden van overzicht
- Ontspanning
- Concentratie
- Zelfbeheersing
- Inschatten van eigen kennen en kunnen
- Gedachtecontrole en focus
- Motivatie

Bij mentale begeleiding draait het om het aanleren van mentale vaardigheden en het gebruik hiervan. Dit houdt je scherp, helpt je bij het maken van belangrijke keuzes en ondersteunt je in elke situatie.
Het resultaat van onze begeleiding is:

- Dat de studieresultaten en studievaardigheden verbeteren
- Het zelfvertrouwen groeit
- Leren focussen op positief denken, durven en doen
- Vergroten van zelfstandigheid en nemen van verantwoordelijkheid
- Onnodige spanningen tussen kinderen en ouders, die veroorzaakt worden doordat ouders zich zorgen maken om het huiswerk van het kind, worden weggenomen.

WERKWIJZE

Na schooltijd komt de leerling bij ons op het instituut. Gezamenlijk nemen we de dag door, noteren cijfers en plannen de toetsen en schriftelijke overhoringen die zijn opgegeven in op het centrale planbord. Hierbij maken we gebruik van de aanwezige informatiebronnen zoals Magister, Elo en agenda. De toetsen en schriftelijke overhoringen worden samen met de vakdocent ingepland zodat er voor de leerling een duidelijk overzicht ontstaat. De leerling weet precies wat hij of zij die dag moet doen. Als het af, overhoord en gecontroleerd is, mag de leerling naar huis, eerder niet.

Doelen:

- Het bevorderen van motivatie en doorzettingsvermogen.
- Het bevorderen van zelfstandigheid door het aanleren van studievaardigheden en verantwoordelijkheid.
- Het structureren van studieritme. Leerlingen leren het overzicht te bewaren tijdens 'de pieken en dalen' die het onderwijs kent, door te plannen op korte en lange termijn.
- Het maken en leren van huiswerk. Het maakwerk wordt gecontroleerd, het leerwerk overhoord.
- De leerling mag naar huis als al het geplande werk af is.
-Zorgen dat de leerling de lesstof begrijpt. De vakdocent zal indien nodig extra uitleg geven en ondersteuning bieden bij de lesstof.

Planmap
IVS OGB-Nijman zorgt voor het op maat plannen en structuren van al het huiswerk. Iedere leerling krijgt een eigen planmap. Daarin maken wij samen met de leerlingen een planning. Naast het dagelijkse maak- en leerwerk worden alle overhoringen en toetsen/examens gepland, zodat er overzicht ontstaat van wat er gedaan moet worden die dag. Hierbij wordt rekening gehouden met sport- en andere activiteiten. Voor al onze leerlingen geldt dat het controleren en overhoren van het huiswerk, extra uitleg, het bieden van structuur en het helpen plannen meestal voldoende is om de schoolresultaten aanzienlijk te verbeteren.

 
 
Een positieve benadering staat bij Instituut OGB-Nijman voorop!